ADHESIONS

clika firmes

clika la imatge per signar!

Perquè tu també vols que

L’accés a la cultura sigui lliure i no depéngui de la situació econòmica de cada una.
Per aixó proposem utititzar el sistema de «taquilla inversa», on l’espectadora paga (o no) al sortir de l’acte. A la vegada obrim les portes a totes aquelles persones que necessitin l’espai per iniciar els seus projectes arístics i culturals, facilitant que les persones que no compten amb xarxa, puguin trobar-hi complicitats i aquelles que ja tenen un projecte artístic, conflueixin amb altres persones i/o col•lectius possibilitant que apareguin nous grups, col•lectius, col•laboracions, etc.

Retornar un espai públic i útil a la gent.
Trencant la barrera entre organitzadora, espectadora i executora. Volem que tothom que ho vulgui es faci seu aquest espai implicant-se en la gestió, rehabilitació, proposant actes, fent espectacles o exposant, assajant, etc.

Promoure l’accés a la cultura i a l’art als barris.

Actualment els teatres, cines i locals d’assaig estan o a la zona comercial del centre de Manresa o a la perifèri (també en zones comercials).

Tirar endavant aquest projecte des de l’autogestió, amb la implicació de totes aquelles persones que ho vulguin.
Defensem un model de gestionar els espais diferent. Sense demanar, ni dependre de les institucions. Molt menys costós econòmicament i molt més interessant socialment per les persones, barris i ciutats. Serà un procés lent, però ric. Volem ser les impulsores dels nostres processos participatius.

 Entre tots i totes, tornem a obrir les portes de la Sala Ciutat!!